Phòng gym, diện tích mặt nước - hồ bơi khoảng 800m2 kèm jacuzzi, giúp xóa tan mỏi mệt sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng.

Phòng gym, diện tích mặt nước - hồ bơi khoảng 800m2 kèm jacuzzi, giúp xóa tan mỏi mệt sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng.