CĂN HỘ 1+1 PHÒNG NGỦ - LOẠI A1

Mã cănTầngDT Tim tườngDT Thông thủy
C.**.094-1852.2348.59
C.**.204-1552.8549.03
D.**.014-1852.0748.41
D.**.114-1552.8548.98

VỊ TRÍ CĂN HỘ

Quay về

CĂN HỘ 1+1 PHÒNG NGỦ - LOẠI A2

Mã cănTầngDT Tim tườngDT Thông thủy
C.**.104-1852.2348.59
D.**.024-1851.6948.00

VỊ TRÍ CĂN HỘ

Quay về

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ - LOẠI B1

Mã cănTầngDT Tim tườngDT Thông thủy
C.**.064-1865.5861.09
C.**.074-1865.5861.09
C.**.084-1865.6061.08
C.**.114-1865.6061.08
C.**.124-1865.5861.09
C.**.134-1865.5861.09
C.**.184-1565.6160.86
C.**.194-1565.4060.69
D.**.044-1865.5861.09
D.**.054-1865.5861.09
D.**.084-1870.0065.25
D.**.1016-1865.6360.85
D.**.124-1565.4060.69
D.**.1216-1865.5861.09
D.**.134-1565.5861.10
D.**.1316-1865.6361.13
D.**.144-1565.6360.85
D.**.164-1565.5861.09
D.**.174-1565.6361.13

VỊ TRÍ CĂN HỘ

Quay về

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ - LOẠI B2

Mã cănTầngDT Tim tườngDT Thông thủy
C.**.024-1865.5160.89
C.**.034-1865.5861.12
C.**.164-1865.4360.79

VỊ TRÍ CĂN HỘ

Quay về

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ - LOẠI B3

Mã cănTầngDT Tim tườngDT Thông thủy
D.**.1116-1870.8366.32
D.**.154-1570.8366.32

VỊ TRÍ CĂN HỘ

Quay về

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ - LOẠI B4

Mã cănTầngDT Tim tườngDT Thông thủy
D.**.034-1872.0467.46
D.**.064-1872.0467.46

VỊ TRÍ CĂN HỘ

Quay về

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ - LOẠI B7

Mã cănTầngDT Tim tườngDT Thông thủy
C.**.214-1558.1253.75

VỊ TRÍ CĂN HỘ

Quay về

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ - LOẠI B8

Mã cănTầngDT Tim tườngDT Thông thủy
D.**.074-1869.9765.02

VỊ TRÍ CĂN HỘ

Quay về

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ - LOẠI B12

Mã cănTầngDT Tim tườngDT Thông thủy
C.**.174-1861.1756.47
C.**.014-1860.0055.29

VỊ TRÍ CĂN HỘ

Quay về

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ - LOẠI B13

Mã cănTầngDT Tim tườngDT Thông thủy
D.**.094-1853.7849.47
D.**.104-1553.6349.50
D.**.1416-1853.4549.45
D.**.184-1553.4549.45

VỊ TRÍ CĂN HỘ

Quay về

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ - LOẠI C1

Mã cănTầngDT Tim tườngDT Thông thủy
C.**.044-1882.8077.58
C.**.154-1882.8077.58

VỊ TRÍ CĂN HỘ

Quay về

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ - LOẠI C2

Mã cănTầngDT Tim tườngDT Thông thủy
C.**.054-1882.8077.97
C.**.144-1882.8077.97

VỊ TRÍ CĂN HỘ

Quay về