Vui lòng click vào hình để
xem chi tiết mặt bằng tầng

MẶT BẰNG TẦNG

MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 3 - THÁP B

A* 1 + 1 PHÒNG NGỦ

c* 3 PHÒNG NGỦ

B* 2 PHÒNG NGỦ

SÂN VƯỜN

VỊ TRÍ THÁP B

MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 16 - THÁP D

A* 1 + 1 PHÒNG NGỦ

c* 3 PHÒNG NGỦ

B* 2 PHÒNG NGỦ

SÂN VƯỜN

VỊ TRÍ THÁP D

MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 4 - THÁP E

A* 1 + 1 PHÒNG NGỦ

c* 3 PHÒNG NGỦ

B* 2 PHÒNG NGỦ

SÂN VƯỜN

VỊ TRÍ THÁP E

MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 5-18 - THÁP E

A* 1 + 1 PHÒNG NGỦ

c* 3 PHÒNG NGỦ

B* 2 PHÒNG NGỦ

SÂN VƯỜN

VỊ TRÍ THÁP E